<tr id="6yklp"></tr>

 • <table id="6yklp"></table>

   <center id="6yklp"></center>
  1. <code id="6yklp"></code>

   
   
   <strike id="6yklp"><sup id="6yklp"></sup></strike>
   <big id="6yklp"></big>
   <th id="6yklp"><option id="6yklp"></option></th>
   ?
   鄢正峰 專注高端商業空間藝術12年
   空間設計咨詢電話:+86 13798420829
   在線留言

   空間設計咨詢電話:
   13798420829

   掃一掃
   商業空間設計師
   編輯人:鄢正峰設計 發布時間:2018-03-05 點擊:
   Yêu c?u:
    
   1. Ông t?t nghi?p t? các t? ch?c chuyên nghi?p thi?t k? m? thu?t, có m?t n?n t?ng v?ng ch?c ngh? thu?t, giáo d?c ??i h?c, tu?i t? 25-35, c? nam gi?i và ph? n?;

   2. Kh? n?ng hi?u h? th?ng và chi?u sâu v?i m?t th??ng hi?u th??ng m?i, v?i kinh nghi?m l?p k? ho?ch marketing t?ng th? ?? tham gia vào nh?ng th??ng hi?u tiêu dùng qu?c gia, c?t-c?nh khái ni?m suy ngh?, s? thích và ?ánh giá cao s? xu?t s?c, quan tâm v? th?i trang, có th? phân bi?t ???c các xu h??ng và xu h??ng phát tri?n ngành công nghi?p, có m?t thi?t k? ??c ?áo khái ni?m.
    
   3. H?n b?n n?m c?a ?? n?i th?t, c?a hàng th?i trang th??ng hi?u, l?p k? ho?ch tri?n lãm và kinh nghi?m thi?t k? trong các d?ch v? ??y ?? v?n b?n, thành th?o 3DMax, AutoCAD, Lightscape ho?c VR, Photoshop, CorelDarw, Flash, Powerpoint và các ph?n m?m khác, có m?t ngh? thu?t c? b?n sâu h?n và k? n?ng v?. kh? n?ng thi?t k? không gian m?nh m? và giàu kinh nghi?m trong xây d?ng, quy trình k? thu?t, công ngh? xây d?ng, v?t li?u quen thu?c.

   4. Nó có m?t tinh th?n t?t ??i và m?t ý th?c m?nh m? v? trách nhi?m; s? nhi?t tình, tinh th?n tiên phong và kh? n?ng làm vi?c ??c l?p, nghiêm túc và có trách nhi?m, s?c kh?e t?t, n?ng ??ng, có kh? n?ng làm vi?c d??i áp l?c, nh?p ?? nhanh công vi?c c??ng ?? cao.

   5. Có k? n?ng qu?n lý nhóm d? án, k? n?ng giao ti?p t?t, th?c hi?n m?nh m?, ???c s?n xu?t m?t cách nhanh chóng.
  2. 上一篇:沒有了
   下一篇:沒有了
  3. ?
   亚洲综合色在线视频久,久久天天躁狠狠躁夜夜2020,日本熟妇乱视频,一本大道久久精品 东京热

   <tr id="6yklp"></tr>

  4. <table id="6yklp"></table>

    <center id="6yklp"></center>
   1. <code id="6yklp"></code>

    
    
    <strike id="6yklp"><sup id="6yklp"></sup></strike>
    <big id="6yklp"></big>
    <th id="6yklp"><option id="6yklp"></option></th>